Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Lees meer

Wij inspireren u graag!

Laten we samen uw grenzen voor succes verleggen. Zullen we ontmoeten?

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Caracter Academy training voor klant en shopperbenadering

Caracter Academy training voor klant en shopperbenadering

Lees het interview met Eve Verbeek, Head of Licensing & promotions Benelux bij Studio 100.

Dankzij goed onderbouwde beslissingen t.a.v. product/marktcombinaties en licentiehouders is Studio 100 middels een tailor made training in staat succesvol categorieën te laten groeien.

Wat was de aanleiding om een training te volgen bij Caracter?

Eve: We voelden vanuit Studio 100 dat het tijd was om licenties naar een hoger niveau te tillen. Er bestaat reeds een ruime expertise op licentievlak.

Er werd pragmatisch en hands-on gewerkt. Zonder echt tijd te nemen om in detail te kijken vanuit een bepaalde categorie. We willen meer knowhow opbouwen vanuit bepaalde categorieën en zo kijken naar opportuniteiten in de markt.

Wat is het meest waardevol geweest aan deze training?

Eve: Deze training heeft ons doen stil staan bij het feit dat het echt wel nut heeft om tijd te nemen om over een categorie in de diepte na te denken.

En dit vanuit verschillende invalshoeken: vanuit shopper zijde, consumer zijde en retail zijde. Je leert na te denken vanuit meerdere dimensies. Het geeft ook een framework om eraan te beginnen. Een rode draad die ons gaat helpen om dit op een pragmatische manier in kaart te brengen. We zijn niet het bedrijf van grote studies, en uitvoerige analyses.

“Deze training heeft ons doen stil staan bij het feit dat het echt wel nut heeft om tijd te nemen om over een categorie in de diepte na te denken.”

Het is een mix zoeken die enerzijds strategie, beschikbare tijdsbesteding en pragmatische uitwerking en commerciële opvolging mogelijk maakt.

Anderzijds is het ook een traject van change management. Het is een manier van werken die we tot op heden nog niet hebben toegepast.

Deze opleiding heeft duidelijk ook aangetoond wat het nut is om vanuit deze manier te werken.

In hoeverre heeft Caracter bijgedragen aan de verdere professionalisering van Studio 100?

Eve: Het was heel verrassend voor ons te zien dat de tweede dag van de opleiding voor een groot deel werd bijgestuurd. Dit op basis van de feedback van de eerste dag. De invulling is pragmatischer gemaakt, concreet ook met store checks erbij.

Wat zijn de vervolgstappen die jullie na deze training zelf gaan oppakken?

Eve: De volgende stap bestaat eruit dat elke licentie manager van start zal gaan met één top categorie uit te werken. Dit zijn voor ons onder andere zuivel, dranken, koekjes.

Tegen begin februari zullen 6 categorieën in kaart gebracht zijn. En zo gaan we verder bouwen aan nieuwe licenties, vertrekkende van-uit een aantal opportuniteiten die we hopelijk snel zullen ontdekken.

Dit vormt ook een mooie basis om als gesprekspartner samen te werken met onze licentie partners. Een manier om zo blijven verder te zoeken naar innovaties en nieuwe business.

Uitdaging Middels een fact based aanpak de categorie beheren in plaats van op eigen intuïtie en buik-gevoel.
Oplossing door Caracter 2-daagse tailor made training met als basis het Licentie basismodel.

Terug Neem contact op