Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Lees meer

Wij inspireren u graag!

Laten we samen uw grenzen voor succes verleggen. Zullen we ontmoeten?

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

De overname van Agrimarkt door Jumbo Supermarkten en de impact ervan.

De overname van Agrimarkt door Jumbo Supermarkten en de impact ervan.

Onze vers experts Melanie & Corina delen elke maand hun visie over een actueel onderwerp binnen de versketen voor Foodmagazine. Zij beantwoorden telkens vijf vragen.

Na een reeks van overnames van Super de Boer, C1000, La Place en Emte (met COOP) en de aangekondigde samenwerking met HEMA werd afgelopen zomer ook Agrimarkt overgenomen door Jumbo Supermarkten. Een kleine speler zou je denken, maar waarom was dit nieuws nu juist zo belangrijk voor de versketen en welke impact heeft deze overname? Melanie legt het je uit.

Welk vers nieuws is je opgevallen in september?
Het was tijdens de zomervakantie dat het nieuws binnenkwam: Het Zeeuwse Agrimarkt wordt overgenomen door Jumbo Supermarkten.

Waarom is dit nieuws zo belangrijk?
Agrimarkt is meer dan een kleine speler in de markt met ‘slechts’ 6 winkels en een marktaandeel van 0,2 procent (IRI, 2019). Want Agrimarkt is, totdat de deal met Jumbo definitief wordt, in handen van CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.), een agrarische coöperatie met ongeveer 3.000 agrarische ondernemers, variërend van akkerbouwers, fruittelers tot bloembollentelers en veehouders.

De verbinding tussen consument en boer, zoals die vandaag de dag gezocht wordt, is binnen de combinatie CZAV-Agrimarkt een open deur. Dit uit zich bijvoorbeeld door een groot aantal streekproducten met een duidelijke afzender en initiatieven om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de boeren(bedrijven).

Geen mens die eraan getwijfeld heeft of de verhalen van Agrimarkt wel authentiek waren. Wat veel supermarkten en andere bedrijven vandaag proberen op te bouwen, was voor de consument bij Agrimarkt niet meer dan vanzelfsprekend.

Hoe kijk jij hiernaar als expert in vers?
In de eerste plaats lijkt de verkoop van Agrimarkt een logisch besluit. De ontwikkelingen in de retailmarkt gaan ontzettend snel en vereisen forse investeringen, bijvoorbeeld op het vlak van omnichannel (verschillende formats waaronder online- en gemakswinkels). Die investeringen zijn voor een kleine retailer als Agrimarkt al snel (te) groot. De doelstelling van CZAV is helder: het vergroten van het rendement van de boer. Het hebben van winkels is volgens CZAV anno 2019 geen kerntaak.

En toch twijfel ik aan het bovenstaande. Want juist in vers is het vandaag de dag steeds belangrijker om een (zichtbare) verbinding tussen boer en consument te realiseren. En streekproducten zijn bovendien een belangrijke pijler binnen de landbouwvisie van Minister Schouten. Juist de leden van CZAV hebben dat via Agrimarkt voor elkaar. Misschien wordt het niet overal ten volste benut, maar het fundament is aanwezig. Daar komt bij dat de eigendomsstructuur het belang van de supermarktformule in lijn met het belang van de boer brengt.

Agrimarkt is misschien wel één van de belangrijkste voorbeelden van de vraag gestuurde versketen  ‘avant la lettre’, met ingrediënten die appelleren aan de visie van onze overheid. Door de aanstaande overname van Agrimarkt door Jumbo verliezen de leden van CZAV naar mijn idee een wezenlijk onderdeel van het boerenbedrijf, een strategisch deel, namelijk de verbinding met de consument.

Wat betekent dit voor spelers in de versketen?
De streekproducten die via regionale versketens van Agrimarkt worden geleverd bieden een aantal kansen voor Jumbo. De eerste kans is de mogelijkheid om deze streekproducten in alle Jumbo vestigingen in de Zeeuwse regio aan te bieden. Hiermee creëert Jumbo onderscheidend vermogen (en daarmee minder vergelijkbaarheid en minder prijsconcurrentie) op regionaal niveau. Met de juiste communicatie kan het een positieve werking hebben op de hele Jumbo formule en als blauwdruk dienen voor andere regio’s. Tegelijkertijd kan Jumbo de typische verse streekproducten landelijk via Jumbo.com aanbieden, zodat ze bereikbaar worden voor een groter publiek. In beide gevallen is het cruciaal voor Jumbo om de authenticiteit te waarborgen.

Voor de boeren van CZAV is het een belangrijk moment om te bepalen hoe zij in de toekomst inzicht in consumentenbehoeften behouden. Want met het verdwijnen van Agrimarkt verliezen ze wellicht niet hun belangrijkste afzetkanaal, maar dus wel een belangrijk informatiekanaal.

Ze zouden kunnen kiezen voor initiatieven die een korte keten naar de consument bevorderen, zoals bijvoorbeeld Crowdbutching (koopeenkoe.nl etc.) en Willem en Drees. Allebei kleinschalig en toch waardevol als het gaat om inzicht in klantbehoeften. Een andere belangrijke afweging voor de boeren is of ze de samenwerking die ze hadden met Agrimarkt willen voortzetten na de ombouw van de winkels. Want stel dat Jumbo hiervoor openstaat, wat betekent dat dan voor de boeren, weg uit de veilige Agrimarkt-omgeving? In dat geval kan een professionele tussenschakel uitkomst bieden, die met coördinatie, het formaliseren van authenticiteit en ketentransparantie en een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe concepten inclusief verpakking van toegevoegde waarde kan zijn.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Terug